پروژه ها

تا کنون پروژه های متعددی توسط پارک ایستا به انجام رسیده است ...

اطلاعات بیشتر

رویکرد ما

ما در هر پروژه بصورت اختصاصی سعی می کنیم با در نظر گرفتن تمامی شرایط بهترین خدمات و محصول را ارئه نماییم ...

Comfort
اقتصادی

زمان کوتاه تحویل و نصب افزایش بهره وری بدون کاهش کیفیت ایجاد ارزش خلاقانه برای مشتری در همه ابعاد بهره برداری بدون مشکل با حداقل هزینه بهره برداری

Comfort
انعطاف در طراحی

اجزای مودولار و قابل انطباق با هر پروژه خاص متناسب با نیاز های کارفرما جانمایی بهینه در ابعاد منطقی طراحی بهینه قطعات جهت کاهش فضای مورد نیاز امکان انتخاب متریال نهایی برای اتاق تحویل خودرو متناسب با خواسته کارفرما

Comfort
کارایی

سیستم¬ های استاندارد با قدرت و سرعت بالا برای زمان کوتاه تر تحویل خودرو ارزش واقعی در سیستم های پارکینگ مکانیزه کارایی صحیح سیستم است زمان تحویل گیری و تحویل دهی هر خودرو مبنای اصلی برای کارایی است سیستم های انتقال سریع پالت زمان پارک را به حداقل می رساند.

Comfort
ایمنی

الزام به رعایت سختگیرانه ترین استانداردهای بین المللی طراحی الگوریتم های دقیق برای بهره برداری بدون خطر از محصول عدم محدودیت به استانداردها و تمهیدات ایمنی بالاتر از استانداردهای اجباری