About Us

درباره ما


شرکت پارک ایستا ویرا به عنوان شریک تجاری برند Parkolay در حوزه تولید، نصب و راه اندازی پارکینگ های مکانیزه فعال می باشد. برند Parkolay  با ارائه سیستم های خلاقانه پارکینگ در بازارهای جهانی به خصوص بازارهای اروپایی شناخته شده است.
محصولاتParkolay  با تمرکز بر مشتری¬محوری، فرآیند تولید محصول خود را بر مبنای استاندارهای ISO9001، ISO14001 پیاده سازی نموده است. کلیه پارکینگ های مکانیزه تولیدی مبتنی بر استاندارد EN14010  و EC/42/2006  می باشند.
شرکت پارک¬ایستا¬ویرا با ایجاد زیرساخت تولید و انتقال دانش فنی به صورت مشترک با برند parkolay  ضمن اقدام به ارائه محصول و خدمات در بازار داخلی ، در بازارهای جهانی با این شرکت همکاری می نماید.